glava.jpg
 

SOLARNI SISTEMI

AGREGATI

HLADNJACI

LED ŽARULJE

SHURflo PUMPE

BRODSKI PROZORI

PUNJAČI AKUMULATORA

GUMENI ČAMCI

ODVLAŽIVAČI ZRAKA
:: Nazaj ::

UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.

Kupac:
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje uputem telefona, e-maila ili u internet trgovini evis.hr.

Prodavatelj:
Prodavatelj je tvrtka E.V.I.S. d.o.o., Nazorova 66, 52000 PULA

Cijene:
Sve cijene prikazane u internet trgovini evis.hr izražene su u HRK i sadrže PDV 25%.

Fotografije i opisi:
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici internet trgovine evis.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo na pogreške u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:
Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:
* imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore,
* proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
* glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
* cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
* troškovima dostave proizvoda,
* načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
* uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
* jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
* pravu potrošača na raskid ugovora iz članka 45. ovoga Zakona i roku za raskid,
* situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
* troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
* razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede

Nemogućnost sklapanja ugovora:
Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:
Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.
Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine.

Jamstvo:
Jamstvo imaju svi električni uređaji i el. rezervni dijelovi ako su ugrađeni u ovlaštenom servisu. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Otkazivanje ugovora:
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od osam (8) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Proizvodi koji služe za čiščenje i pranje (usisavač , loptica za pranje i sl.) i koji su korišteni ne mogu se vratiti.
Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošača, članak 45; pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam radnih dana.
* u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
* u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun.

Isključenje prava na raskid ugovora:
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 48. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

* o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
* o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, * o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
* o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
* o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
* o igrama na sreću.

Rok isporuke:
Internet trgovina evis.hr započinje proces organiziranja dostave proizvoda nakon što kupac u potpunosti dovrši naručivanje i kupnju proizvoda.
Dostavu obavljamo u roku 3 – 4 dana, (ovisno o mjestu dostave) osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio web trgovini evis.hr bez isporuke kupcu i sl.) evis.hr ne preuzima odgovornost na >>prvi rizik<< i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja:
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

Način plaćanja:
Naručene proizvode i usluge Kupac može platiti na jedan od slijedećih načina:

1. pouzećem odnosno gotovinom prilikom preuzimanja
2. uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom
3. virmanskom uplatom

Dostava:
Internet trgovina evis.hr u suradnji sa dostavnim službama vrši dostavu na cijelom području Republike Hrvatske.

* Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između Kupca i dostavljača, djelatnici Internet trgovine dostavnim službama dostavljaju i broj telefona Kupca navedenog prilikom registracije.
* Ukoliko Kupac želi dostavu nekom drugom dostavnom službom, dužan je o tome obavijestiti evis.hr odmah po izvršenoj narudžbi. U tom slučaju Kupac sam kontaktira dostavnu službu i sa njima dogovara detalje dostave. Dostava proizvoda se vrši do ulaza u stambeni objekt Kupca.
* Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. *Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu).
* Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. *Ako Kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
* Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Zamjena proizvoda:
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku 15 dana od dana primitka na adresu dostave. Internet trgovina evis.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije, ..). Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 15 dana, reklamacija i popravak moguć je u ovlaštenom servisu. Popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenih uvjeta koji se dostavljaju kupcu.

Pravo kupca na prigovor o usluzi:

Temeljem odredbe stavka 8. članka 1. Zakona o zaštiti potrošača obaviještavamo potrošače da pismene primjedbe i prigovore na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti putem e-mail adrese:

Info@evis.hr 

Temeljem istog Zakona obvezujemo se odgovoriti na Vaš prigovor u pismenom obliku najkasnije petnaest (15) dana od dana zaprimanja dopisa na adresu koju ste naveli.

Prigovore dužni smo čuvati u elektronskom ili pismenom obliku najmanje godinu dana

Rješavanje sporova:
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Pazinu.


Kontakti:
E.V.I.S. d.o.o.
Nazorova 66
52000 PULA

  • Tel.: 052/
  • GSM 098/919 6 991
  • e-mail: info(at)evis.hr

Poduzeče je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem 130007170.
Žiro račun (Raiffaizen bank d.d.): 2484008-1103752444
Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplačen u cijelosti.
Matični broj: 2107619
OIB: 23303689541

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja!.


:: Nazaj ::

 
 

 


Vaš popis je prazan.


LED podvodna lampa 3W, 12V DC, HB
279,00 Kn
-30% pop.= 195,30 Kn


Benzinski agregat KIPOR IG 1000
3.340,00 Kn
-10% pop.= 3.006,00 Kn


LED mini panel 12V DC, 1.8W, TB-3000K
89,00 Kn
-10% pop.= 80,10 Kn


Punjač AAP Tron ACH - 1225, 12V/25A
1.590,00 Kn
-10% pop.= 1.431,00 Kn


Odvlaživač zraka G21, Intense 20
1.720,00 Kn
-20% pop.= 1.376,00 Kn


Led žarulja FILAMENT, E27, 10-36V DC, 6W, TB
110,00 Kn
-10% pop.= 99,00 Kn

www.evis.hr (2006)